Op zoek naar roerende?

 
roerende
 
Historie der gravelike Regeering in Holland: waer by is gevoegd de Oorsprong Pieter de la Court Google Books.
alles alwaar Anno Arkel betalen binnen Bichop blijven boven brengen Brieven Broeder daer deed deel dee dee Landen dien Edelen eenige eert Egmond fijne Floris gedaan gegeven gehouden gelijk gemaakt Generaal gevangen geven geweet goede goederen Graaf Grave groote handen hebbende Heer Hertog Hertogin hoewel Holland houden hulp in't' indien Item Keier kinderen komen Koning konnen kort Landen lant laten maakten mede middelen moet mogen naam nemen nieuwe ofte one onen onzen oock oorlog Oranjen oude Philips Preident Prince Prins van Oranjen Privilegien quam Raad recht Regeering al eer elfs elve ich ijn Slot onder oo Soon oude Spanjen Stad Stadhouder Steeden tellen tierf ulks ullen tegens tuchen Uitregt Vader vermits Vlaanderen Voogd voorchreven voorz Vrankrijk vrede Vrieland want Wetten wierd wiert wilde Willem willen zaaken Zeeland zelfs zelve zijnde zoude zulks zullen.
Natrekking, vermenging en zaaksvorming. Opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek.
We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services. To learn more or modify/prevent the use of cookies, see our Cookie Policy and Privacy Policy. Natrekking, vermenging en zaaksvorming. Opmerkingen bij de algemene regeling voor roerende zaken in het Burgerlijk Wetboek.
Fout.
Ontwerp van het Burgerlijk wetboek voor het koninkrijk der Nederlanden Google Books.
aangegaan aanzien aftand bedongen bekomen bepaald bepalingen bechouwd betaan betuur betaling bevoegd bezitter bijzondere boedel borg borgtogt civiele regtbank contract curatele derzelver deszelfs dezelve dienten E L I N G echtgenoot eener eenig eerte eigenaar eigendom eicher erfdienstbaarheid erfenis erfgenamen erftelling executeur gedaan gehouden gelijk gemeenchap geregtelijke geteld geval gewijsde goed goederen hetgeen hetzelve hunne huur en verhuring huurder huwelijk huwelijks voorwaarden Indien inchuld Insgelijks kinderen kooper laatte legaat legataris magt maken minderjarigen mogen mogt nalatenchap nogtans omtandigheden omtrent ondercheid ondertrouw ouders overeenkomst overeenkomten overlijden pandregt peronen peroon regt regter chade chaden en interesen cheiding choon chuld chuldeicher chulden chuldenaar lechts ocieteit om oort taan taande taat tellen tilzwijgende tuk testateur titel toepaselijk toetemming tuschen uitdrukkelijk uiterten wil vastgeteld vergoeding verhuurder verjaring verkooper verpligt verre verchuldigd vertaan voogden voogdij voorgaande Artikel voorchriften voorwaarde vorderen vorig Artikel vruchten vruchtgebruik wanneer wettige wien wijze zaak zelve zijnde zoodanige.
roerende goederen übersetzen Deutsch Niederländisch Übersetzung.
Woxikon / Wörterbuch / Deutsch Niederländisch / R / roerende goederen. DE NL Deutsch Niederländisch Übersetzungen für roerende goederen. Gesuchter Begriff roerende goederen hat ein Ergebnis. NL Niederländisch DE Deutsch. roerende goederen n rechten n. bewegliches Vermögen n n rechten.
dict.cc roerende voorheffing German-Dutch Dictionary.
All Languages EN SV IS RU IT RO FR PT HU NL SK LA ES FI BG HR NO CS DA TR PL SR EL EO SK HU FR PL NL SQ RU ES NO SV IT CS DA PT HR FI BG RO IS more. Dutch-German translation for: roerende voorheffing.
roerende Deutsch Übersetzung Niederländisch Beispiele Reverso Context.
Voor wat betreft de behandeling van de roerende activa van bedrijven uit de vervoerssector aankoop van voertuigen, schepen en vliegtuigen is het opportuun de potentiële impact op de concurrentie te evalueren van steun van 100000 EUR per onderneming om de drie jaar.
Secrete Resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Google Books.
Heeren Staten van Holland en Westvriesland: genomen zedert den aanvang der bedieninge van den Heer Johan de Witt, als Raadpensionaris van den zelven Lande. BiBTeX EndNote RefMan. Über Google Books Datenschutzerklärung Allgemeine Nutzungsbedingungen Hinweise für Verlage Problem melden Hilfe Google-Startseite.
roerende Deutsch-Übersetzung Linguee Wörterbuch.
Brussel, 24 november 2011 De Europese Commissie heeft België officieel verzocht om de zwaardere belasting van bepa al d e roerende i n ko msten uit bronnen buiten de Europese Economische Ruimte EER die niet bij een in België gevestigde tussenpersoon zijn geïnd of verkregen, ongedaan te maken.

Contacteer ons