Zoeken naar Roerende

 
Roerende
 
Informationen Regierungssystem Domeinen Roerende Zaken Apeldoorn. Dechow Auktionen.
Refresh personal status. Regierungssystem Domeinen Roerende Zaken Apeldoorn. Regierungssystem Domeinen Roerende Zaken Apeldoorn. In der Lotto-Liste finden Sie alle Lose und bieten ein Gebot an. Haben Sie noch kein kostenloses Konto? Dann registriere hier. Wenn Sie Fragen haben, ist unser Kundendienst jeden Tag für Sie bereit.
de roerende goederen uit de inboedel, die de man thans onder zich heeft.
German translation: die beweglichen Sachen aus dem Hausrat, die sich zur Zeit im Gewahrsam des Mannes befinden. GLOSSARY ENTRY DERIVED FROM QUESTION BELOW Dutch term or phrase.: de roerende goederen uit de inboedel, die de man thans onder zich heeft.
roerende Deutsch Übersetzung Niederländisch Beispiele Reverso Context.
Voor wat betreft de behandeling van de roerende activa van bedrijven uit de vervoerssector aankoop van voertuigen, schepen en vliegtuigen is het opportuun de potentiële impact op de concurrentie te evalueren van steun van 100000 EUR per onderneming om de drie jaar.
De Nederlandsche Wetboeken, benevens de grondwet en eenige andere wetten Google Books.
AFDEELING afschrift akte ambtenaren arrest arron arrondissement arrondissements-regtbank authentieke akte behoudens beklaagde benoeming bepaald bepalingen beslag betaling bevelen bevoegd binnen boedel Burgerlijk Wetboek burgerlijken curators daartoe daarvan dagvaarding dengenen derzelver deszelfs deurwaarder dezelve dien echtgenooten eener eenige eigenaar erfdienstbaarheid erfgenamen gebragt gedaan geding gehouden geregtelijke geschieden gesteld gestraft getuigen geval goed goederen griffier hetwelk hetzelve hoogen raad hooger beroep hunne huwelijk hypotheek ieder Indien Kanton kanton-regter Koning kooper kosten maken minderjarige misdaad mitsgaders mogen mogt nietigheid notaris officier van justitie onroerende openbaar ministerie overeenkomst partijen personen PINTo president proces-verbaal procureur procureur-generaal provinciaal geregtshof provinciale registers regt regtbank regter regter-commissaris regtsvordering schaden en interessen schip schipper schuld schuldeischer schuldenaar straf stukken teregtzitting termijn titel tusschen uitersten wil verbindtenis vereischt verjaring verkoop vermeld vERNEDE verpligt verschuldigd verzekeraar verzekerde verzoek vonnis voogd vooRDUIN vorderen vorige artikel vruchtgebruik wanbedrijf wanneer Wetboek wien wijze wisselbrief woonplaats zaak zelve zoodanige zullen.
roerende Deutsch-Übersetzung Linguee Wörterbuch.
D e roerende g o ed eren welke toebehoren aan de in de vorige alinea bedoelde personen en zich bevinden op het grondgebied van de staat van verblijf, worden in de staat vrijgesteld van successiebelasting; voor de heffing van die belasting worden d i e roerende g o ed eren geacht zich in de staat van de fiscale woonplaats te bevinden, onder voorbehoud van de rechten van derde staten en de mogelijke toepassing van de bepalingen der internationale overeenkomsten betreffende dubbele belasting.
roerende goederen übersetzen Deutsch Niederländisch Übersetzung.
Woxikon / Wörterbuch / Deutsch Niederländisch / R / roerende goederen. DE NL Deutsch Niederländisch Übersetzungen für roerende goederen. Gesuchter Begriff roerende goederen hat ein Ergebnis. NL Niederländisch DE Deutsch. roerende goederen n rechten n. bewegliches Vermögen n n rechten.
Fout.
team gwo gwo working at height Roerende.
roerende Deutsch-Übersetzung Linguee Wörterbuch. Hij wordt ervan verdacht, van oktober 1993 tot mei 1999 cliënten in België te hebben geworven en bezocht om beleggingen van gelden in deposito's' of an de r e roerende w a ar den bij zijn werkgevers aan te prijzen.
dict.cc roerende voorheffing German-Dutch Dictionary.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Dictionary Dutch German: roerende voorheffing. Translation 1 1 of 1. Full phrase not found.

Contacteer ons