Meer resultaten voor Roerende

 
Roerende
 
roerend eigendom Niederländisch-Deutsch Wörterbuch Glosbe.
nl In dat artikel wordt onder intracommunautaire verwerving verstaan de verwerving onder bezwarende titel van de eigendom van een roerende lichamelijke zaak wanneer de verkoper, de afnemer of een namens hen optredende derde die zaak van de ene lidstaat naar een andere vervoert.
roerende Deutsch Übersetzung Niederländisch Beispiele Reverso Context.
Voor wat betreft de behandeling van de roerende activa van bedrijven uit de vervoerssector aankoop van voertuigen, schepen en vliegtuigen is het opportuun de potentiële impact op de concurrentie te evalueren van steun van 100000 EUR per onderneming om de drie jaar.
Fout.
Handbuch Immobilienrecht in Europa: Zivil und steuerrechtliche Aspekte des Carlos Anglada Bartholmai, Torsten Bogen, Rodolfo Dolce, Wolfgang Eule, Christian Feketija, Ales Fercic, Susanne Frank, Dunca
Grehan, Michael Grötsch, Stein Hegdal, Christoph Kocks, Stefan Meyer, Line Olsen-Ring, Zoran Pokrovac, Gerhard Ring, Claudie Rombach, Christian Rumpf, Sascha Schaeferdiek, Gerrit van Setten, Orsolya Racz, Erik Steger, Matjaz Tratnik, Thomas Wachter, Raymond Watgen, Monique Watgen, Wolfram Waldner, Maria Winkler, Ines Wollmann, Dimitris Ziouvas, Jakub Adam.
roerende Deutsch-Übersetzung Linguee Wörterbuch.
D e roerende g o ed eren welke toebehoren aan de in de vorige alinea bedoelde personen en zich bevinden op het grondgebied van de staat van verblijf, worden in de staat vrijgesteld van successiebelasting; voor de heffing van die belasting worden d i e roerende g o ed eren geacht zich in de staat van de fiscale woonplaats te bevinden, onder voorbehoud van de rechten van derde staten en de mogelijke toepassing van de bepalingen der internationale overeenkomsten betreffende dubbele belasting.
dict.cc roerende voorheffing German-Dutch Dictionary.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Dictionary Dutch German: roerende voorheffing. Translation 1 1 of 1. Full phrase not found.
roerende goederen übersetzen Deutsch Niederländisch Übersetzung.
Woxikon / Wörterbuch / Deutsch Niederländisch / R / roerende goederen. DE NL Deutsch Niederländisch Übersetzungen für roerende goederen. Gesuchter Begriff roerende goederen hat ein Ergebnis. NL Niederländisch DE Deutsch. roerende goederen n rechten n. bewegliches Vermögen n n rechten.
De Nederlandsche Wetboeken, benevens de grondwet en eenige andere wetten Google Books.
AFDEELING afschrift akte ambtenaren arrest arron arrondissement arrondissements-regtbank authentieke akte behoudens beklaagde benoeming bepaald bepalingen beslag betaling bevelen bevoegd binnen boedel Burgerlijk Wetboek burgerlijken curators daartoe daarvan dagvaarding dengenen derzelver deszelfs deurwaarder dezelve dien echtgenooten eener eenige eigenaar erfdienstbaarheid erfgenamen gebragt gedaan geding gehouden geregtelijke geschieden gesteld gestraft getuigen geval goed goederen griffier hetwelk hetzelve hoogen raad hooger beroep hunne huwelijk hypotheek ieder Indien Kanton kanton-regter Koning kooper kosten maken minderjarige misdaad mitsgaders mogen mogt nietigheid notaris officier van justitie onroerende openbaar ministerie overeenkomst partijen personen PINTo president proces-verbaal procureur procureur-generaal provinciaal geregtshof provinciale registers regt regtbank regter regter-commissaris regtsvordering schaden en interessen schip schipper schuld schuldeischer schuldenaar straf stukken teregtzitting termijn titel tusschen uitersten wil verbindtenis vereischt verjaring verkoop vermeld vERNEDE verpligt verschuldigd verzekeraar verzekerde verzoek vonnis voogd vooRDUIN vorderen vorige artikel vruchtgebruik wanbedrijf wanneer Wetboek wien wijze wisselbrief woonplaats zaak zelve zoodanige zullen.
Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden: 1814 1822. 1822 Martinus Stuart Google Books.
1ten aangifte accijns accijnen adminitratie aldaar algemeene alsmede alwaar ambtenaren Amortiatie-Syndikaat Amterdam artikel belasting benevens benoemd bepaald bepalingen beluit betaan betaande betemd betuur betaling bijzondere Binnenlandche boete Brusel daartoe derzelver deszelfs dezelve dezer direkteur dokumenten eener eenige eerte entrepot gebragt gemeente gemelde Generaal gechied gechieden geteld getal goed goederen Gouverneur guldens haring hebbende Heer hetwelk hetzelve hunne inkomten insgelijks jaarlijkche Januarij Julij Junij kantore klase kommisie Koning laatte Landbouw losing maand Maatchappij maken mogen mogt Nederlandche noodig omtandigheden ondercheidene ontvanger ontwerp Onze Onzen Minister opcenten overeenkomtig peronen plaaten plegtige Prins Provin Provinciën reglement regten Rijks chade chatkist chatpligtigen che chepen chip chipper chuld lechts om ommen oort taan taat Staatsblad Staatscour tad tand teden teeds tellen temmen tuurlieden tuurman tijdtip toegetaan tuschen uitlag vastgeteld venters Vergadering verpligt verchil verchuldigd verlag vertaan viitatie vischerij voorchreven voortel Vriesland wegens West-Vlaanderen wordende zelve zijnde zoodanige zoude zulks zullen zullende.

Contacteer ons