Welkom!

Europa groeit samen– maar op de arbeidsmarkt worden de hindernissen tussen onze landen eerder groter. Dat is niet de bedoeling! Wat vast staat is: om dergelijke hindernissen te overwinnen, zijn er reeds goede initiatieven gestart. Maar vaak zijn deze initiatieven individueel van aard en nog te weinig op elkaar afgestemd.

Vandaar dat politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit het EUREGIO-gebied hebben besloten, de krachten en initiatieven van onze regio grensoverschrijdend te bundelen – in het Pact: Arbeidsmarkt over de grens!

Op 10 december 2015 hebben de partners het "Pact: arbeidsmarkt over de grens!" in Ahaus ondertekend. Na deze start zijn echter nog meer partners erbij gekomen. Tot eind 2017 zullen de initiatiefnemers hun bijdrages aan het pact samen met hun partners omzetten. Hier vind u een overzicht van de initiatieven en partners. Wij zouden het erg op prijs stellen, als ook u zich zou willen inzetten voor het pact door het bijdragen van een initiatief. 

Actueel

ma, 12-12-2016, 10:00

Enschede/Gronau, 9 december 2016. De EUREGIO-bijeenkomst over het “Pact: Arbeidsmarkt over de grens!” op vrijdag 9 december 2016 was uitstekend bezocht.

za, 10-12-2016, 13:45

In aanloop van de “Pakt: Arbeidsmarkt over de grens!” bijeenkomst hebben de initiatiefnemers in een korte video hun activiteiten voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt laten zien.